Назад на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Време је за школу Време је за школу Време је за школу

ОШ " Живко Томић"

Распоред звоњења

а) Матична школа
- долазак ученика у школу.............................07,00-07,20 ч.
- припрема за часове..........................................07,20-07,30 ч.
- први час.................................................................07,30-08,15 ч.
- одмор (5 минута)
- други час...............................................................08,20-09,05 ч.
- велики одмор ( 15 минута)
- трећи час...............................................................09,20-10,05 ч.
- одмор (10 минута).
- четврти час.........................................................10,15-11,00 ч.
- одмор (5 минута)
- пети час..................................................................11,05-11,50 ч.
- одмор (5 минута)
- шести час..............................................................11,55-12,40 ч.
- одмор (5 минута)
- седми час..............................................................12,45-13,30 ч.
в) Сатница осталих активности
Остале активности ученика од I до IV разреда одвијаће се за време петог часа.
Остале активности за ученике од V до VIII разреда одвијаће се за време претчаса, шестог и седмог часа.

Copyright © 2020 ОШ "Живко Томић" Rights Reserved.